หน้ากากกันเชื้อโรค

วิธีหนึ่งซึ่งจะช่วยป้องกันทั้งการแพร่เชื้อและการติดเชื้อได้ก็คือ การใช้หน้ากากอนามัย และการล้างมือบ่อยๆ

ติดต่อเรา

Aboutเกี่ยวกับเรา

บริษัท เซนิธเฮลท์แคร์ จำกัด ดำเนินการเป็นผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง อาหารเสริม และยาสามัญประจำบ้าน จากประสบการณ์อย่างต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งคลินิค ร้านขายยา โรงพยาบาลชั้นนำมากมาย เราจะก้าวไปสู่องค์กรชั้นนำในการจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ อาหารเสริม และเครื่องสำอางค์ในประเทศไทย พร้อมพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพดีและคุ้มค่าสูงสุดดังปณิธานของเราที่ยึดถือมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

Vision

เราเติบโตจากธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพโดยเป็นผู้จัดจำหน่ายไปสู่ ผู้ค้ารายย่อยในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มผู้ได้ประโยชน์ร่วมกันทางธุรกิจ สามารถพึ่งพาเราได้ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ อาหารเสริม และเครื่องสำอางค์

Mission

เป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอางค์ และสินค้าเพื่อการดูแลสุขภาพ รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของเราเองไปสู่ผู้ค้ารายย่อยในประเทศไทย ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และบริการที่เหนือกว่า

Safe & Soft HEALTH GUARD FACE MASK

สินค้า : หน้ากากอนามัย กรองฝุ่นและเชื้อโรค

mobile

ป้องกันเชื้อแบคทีเรียขนาดอนุภาคเฉลี่ย 3 ไมครอน (BFE ≥ 95%) รับรองจาก Nelson Laboratories

ชั้นกรองคุณภาพสูงถึง 3 ชั้น

สายคล้องหู Soft Spandex ที่ให้สัมผัสนุ่มสบาย

มีจุดเด่นสีฟ้า

หายใจสะดวกไม่อึดอัด

team

Safe & Soft หน้ากากอนามัยสำหรับผู้ใหญ่

team

Safe & Soft หน้ากากอนามัยสำหรับผู้ใหญ่

team

Safe & Soft หน้ากากอนามัยสำหรับผู้ใหญ่

team

Safe & Soft หน้ากากอนามัยสำหรับผู้ใหญ่

กรองเชื้อละอองฝุ่น
และแบททีเรีย ได้ถึง 99%

หายใจสะดวก
และไม่อึดอัด

สายคล้องหูนุ่มพิเศษ
SOFT SPANDEX

รองรับจาก
Nelson Laboratories

หน้ากากกันเชื้อโรค คืออะไร

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 , ไข้หวัดใหญ่ หรือโรคติดต่อทางการหายใจในคน โดยทั่วไปมีลักษณะ คือเชื้อจะอยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย และแพร่ไปยังผู้อื่นโดยการไอหรือจาม การรับประทานอาหารร่วมช้อนและภาชนะ หรือติดจากการสัมผัสมือและสิ่งของที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ และเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูกและตา เช่น การแคะจมูก การขยี้ตา

หน้ากากอนามัย

การ ไอ จามแต่ละครั้งจะทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายออกไปได้ไกลถึง 3 ฟุต และมีชีวิตลอยปะปนอยู่ในอากาศ ทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมีโอกาสได้รับเชื้อ จากงานวิจัยขององค์การอนามัยโลกพบว่า การใส่หน้ากากอนามัยสามารถลดการแพร่กระจายของอณูเล็กๆ ที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนได้ถึงร้อยละ 80

ควรใส่หน้ากาก อนามัยเมื่อจำเป็นต้องออกไปในที่ชุมชนหรือต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นในที่ สาธารณะ เช่น ห้องเรียน ห้องทำงาน ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงแรม โรงพยาบาล รถโดยสาร เครื่องบิน โดยเฉพาะในห้องปรับอากาศ ฯลฯ แต่ไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่คนเดียว

การเลือกใช้หน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัยมีด้วยกันหลายชนิดการเลือกใช้อย่างเหมาะสมจะสามารถป้องกันการติดเชื้อทางเดินระบบหายใจ และยังสามารถป้องกันอันตรายจากพิษของฝุ่นบางประเภทได้ด้วย หน้ากากป้องกันการติดเชื้อที่ดีต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1

สามารถกรองที่มีขนาดตั้งแต่ 1µ ประสิทธิ์ภาพในการกรอง 95% ที่อัตราการไหลเวียนของอากาศ 50 ลิตร/นาที(คำอธิบาย ขนาดของเสมหะมี 1-5µ ดังนั้นหน้ากากต้องกรองเสมหะที่มีขนาดเล็กที่สุด อัตราการไหลเวียน 50 ลิตร/นาที่เป็นปริมาตรของอากาศที่ไหลผ่านเข้าออกเมื่อคนสวมหายใจในขณะออกกำลังกาย)

ขั้นตอนที่ 2

หน้ากากต้องสามารถทดสอบการรั่วได้ไม่เกิน 10%

ขั้นตอนที่ 3

หน้ากากที่ดีต้องสวมใส่ได้กับทุกคนโดยทั่วไปไม่ควรจะมีขนาดมากกว่า 3 ขนาด

ขั้นตอนที่ 4

ต้องสามารถทดสอบว่าหน้ากากมีความสมบูรณ์เพียงใดก่อนการใช้ทุกครั้ง

mobile

ชนิดของหน้ากาก

team

เป็นหน้ากากทีสวมขณะผ่าตัดเพื่อป้องกันเลือด หรือเสมหะของผู้ป่วยที่จะกระเด็นเข้าปากและจมูกของหมอผ่าตัด และป้องกันเสมหะหรือน้ำลายของแพทย์ที่จะไปปนเปื้อนบริเวณที่จะผ่าตัด สามารถกรองอนุภาคได้ 5 ไมครอน จึงสามารถกันเชื้อโรคได้บางชนิด เท่านั้น โดยทั่วไปแล้วหน้ากากชนิดนี้จะใช้สำหรับกันการไอจามของผู้ป่วยออกสู่ภายนอก แต่ไม่สามารถใช้หายใจในสถานที่ที่มีเชื้อโรคหรือไวรัสที่มีขนาดเล็กได้

1. หน้ากากที่ใช้สวมในขณะผ่าตัด Surgical mask
team

ตามมาตรฐานของ NIOSH จะมีชนิด N,R,P และมาตรฐานยุโรป EN --P1,P2,P3 ซึ่งจะมีหรือไม่มีช่องสำหรับหายใจออก (exhalation valve) ก็ได้ โดยหน้ากากอนามัยที่เหมาะจะใช้สำหรับการป้องกันเชื้อไวรัส ได้แก่ หน้ากากอนามัยชนิด N95 (Niosh) หรือ P2 (EN) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคได้ถึง 0.3 ไมครอน และประสิทธิภาพในการกรอง 95%

2. หน้ากากที่ใช้ครั้งเดียว Disposable Particulate Respirators
team

เป็นหน้ากากที่สามารถเปลี่ยนไส้กรองอากาศได้ สามารถนำมาใช้ใหม่ แต่ต้องหมั่นทำความสะอาดแบ่งเป็นสองชนิดคือ

3. หน้ากากชนิดเปลี่ยนไส้กรอง

Orderสินค้ามี 4 แบบ

Contactติดต่อเรา

บริษัท เซนิธเฮลท์แคร์ จำกัด